Prostonárodní české písně a říkadla/Kolíbavky

Údaje o textu
Titulek: Kolíbavky
Autor: zapsal Karel Jaromír Erben
Zdroj:
Online na Internet Archive
  • ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha : Jaroslav Pospíšil, 1864. Kapitola Věk dětský, s. 1.  
  • ERBEN, Karel Jaromír. Nápěvy prostonárodních písní českých. Praha : [s.n.], 1862. Nápěvy 112, 289, 600, s. 28, 73, 154. Nápěv písně „Chlapcovi“ je v předloze podložen textem písně Když jsem plela len. 
Licence: PD traditional
Index stran

\relative c'' {
 \time 3/4
 \key f \major
 \tempo "And. idillico"
 c4 \grace f8 c8([ bes)] a([ g)] f([ e)] f([ g)] a([ bes)] c4 c d c2 r4
 c4 \grace f8 c8([ bes)] a([ g)] f([ e)] f([ g)] a([ bes)] c4 c8([ a)] bes([ g)] f2 r4
 a8( g) f4.( g8) a( g) f4.( g8) a( g) f4.( g8) a( g) f2
 c'4 \grace f8 c8([ bes)] a([ g)] f([ e)] f([ g)] a([ bes)] c4 c8([ a)] bes([ g)] f2 r4
 \bar "||"
}
\addlyrics {
Ha -- jej, můj an -- díl -- ku, ha -- jej a spi,
ma -- ti -- čka ko -- lí -- bá dě -- ťá -- tko svy;
ha -- jej, ny -- nej, da -- dej mi -- lej!
ha -- jej, můj an -- díl -- ku, ha -- jej a spi.
}

Hajej, můj zlatoušku,
hajej a spi,
zamhouři maličky
očičky svy:
hajej, dadej, dadej malej!
zamhouři maličky
očičky svy.

Hajej, můj andílku,
hajej a spi,
matička kolíbá
děťátko svy;
hajej, dadej, dadej malej!
hajej, můj andílku,
hajej a spi.

Chlapcovi Editovat

 

Spi, synáčku, spi,
zamkni očka svy:
Pán Bůh bude s tebou spáti,
andělíčky kolíbati:
spi, andílku, spi!

Spi, andílku, spi,
zamhuř očka svy:
až se zbudíš za chvílčičku,
dá ti mamička kašičku,
spi, miláčku, spi!

Spi, miláčku, spi,
zamkni očka svy:
dá ti buben a housličky,
nedá tě za svět celičký,
spi, synáčku, spi!

Děvčeti Editovat

 

Spala bych, spala,
ale ne sama:
s pánem Ježíšem,
s andělíčkama.

Ještě bych za to
modlitbu dala,
abych s panenkou
Marií spala.