Pozdě k ránu

Údaje o textu
Titulek: Pozdě k ránu
Autor: Karel Hlaváček
Zdroj: HLAVÁČEK, Karel. Pozdě k ránu. 3. samostatné vyd. Nakladatelství Kentaur, Praha 1993
Vydáno: 1896
ISBN: 80-85285-34-7
Licence: PD old 70

Ce sont
des choses incohérentes
et douces…
RENÉ DOUMIC

Obsah:Editovat

Ediční poznámkaEditovat

V třetím samostatném vydání sbírky Karla Hlaváčka Pozdě k ránu jsme vycházeli z pravopisu 1. vydání. Změna byla provedena pouze v básni V ustrašení. V 1. vydání je uvedeno Quixota, ve 2. a našem 3. vydání Quijota.

rch