Ottův slovník naučný/Vašek Antonín

Údaje o textu
Titulek: Vašek Antonín
Autor: Josef Hanuš
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýšestý díl. Praha : J. Otto, 1907. s. 454. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Antonín Vašek

Vašek Antonín, filolog a národní buditel českoslezský (* 11. list. 1829 v Háji v Rak. Slezsku — † 13. pros. 1880 v Brně), gymnasium a první rok filosofie studoval v Olomouci, druhý rok filosofie v Praze, kde oddal se na universitě (za I. J. Hanuše a Fr. L. Čelakovského) studiu slovan. a klassické filologie, v niž pokračoval ve Vídni. V l. 1857 až 1858 supploval na gymnasiu opavském, načež stal se professorem v Jihlavě, pak v Košicích, odkud r. 1860 vrátil se do Opavy a posléze přeložen na čes. gymnasium do Brna. V. získal si veliké zásluhy o národní a politické probuzení svých slezských krajanů, založiv jmenovitě r. 1860 prostonárodní týdeník »Opavský Besednik«, jenž později proměněn na list politický a redigován jsa nejprve Vaškem, potom za jeho churavosti Janem Lepařem, Václ. Pečenkou a posléze Jos. Zukalem vycházel aŽ do konce r. 1865, kdy odchod Zukalův a vlastni nemoc přiměly Vaška zastaviti jej. Se stejnou horlivostí V. o pět let později účastnil se založení nového časopisu »Opavského Týdenníku«, jenž redakcí Zacpalovou dobře působil a hojné obliby došel i v Čechách a na Moravě. Významné místo V. má také v dějinách čes. filologie jednak drobnějšími články vydanými porůznu v časopisech (Výklad slovan. místních jmen v Opavsku v Programmu gymnasia opav., 1872) a jmenovitě větším spisem Filologický důkaz, že rukopis Kralodvorský a Zelenohorský, též zlomek Evangelia sv. Jana jsou podvržená díla Václava Hanky (Brno, 1879). Na základě literárně-historických důvodů Fejfalíkových, Vaškem značné rozmnožených, zesílených, zvl. koincidencemi RKZ s ostatními padělky, a novým způsobem applikovaných, a hlavně kritickým rozborem staročeštiny RKZ, prvým toho druhu v naší literatuře, V. vrhl tu nové světlo na původ i povahu RKZ. Jak významné byly námitky proti staročes. původu RKZ a Evangelia sv.-janského a důkazy o novém jeho vzniku v 2. desítce XIX. stol. a spolu autorství Hankově, patrno nejen na spise Šemberově (»Kdo sepsal RK«), nýbrž zvláště na rozhodné diskussi r. 1886, zahájené Gebauerem, jež byla motivována jmenovitě Vaškovým »Filologickým důkazem« a nejen prokázala úplnou správnost hlavních článkův argumentace Vaškovy, ale zároveň také obhájila vlastenecké a vědecké cti Vaškovy, přes jeho četné zásluhy tolik kaceřované obhájci RKZ. Srv. »Světozor«, 1880, str. 623; »Listy filolog.«, 1906, str. 221 si. Hš.