Ottův slovník naučný/Výrok

Údaje o textu
Titulek: Výrok
Autor: František Storch
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýsedmý díl. Praha : J. Otto, 1908. s. 50. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Výrok, přísudek, viz Věta, str. 623b.

V. v právn. viz Rozsudek.

V. poroty. Podle práva anglického porotci konají svou poradu v samé síni soudní a jen tehdy, když by se nemohli hned dohodnouti, odebírají se do zvláštní síně poradní, jíž však potom nesmějí opustiti, pokud se na v-u (verdikt, veredictum) nedohodli. Teprve, když by naprosto nebylo lze dosáhnouti v-u jednomyslného, porota může býti propuštěna jako nezpůsobilá, a věc odkáže se k rozhodnutí porotě nové. Jinak upravily věc řády tr. reformované a podle jejích vzorův i rak. ř. tr. z r. 1873 (§§ 325–330). Porada koná se vždy ve zvláštní síni poradní a řídí ji vrchní porotce, jejž sobě byli porotci ze sebe zvolili. Hlasování nevztahuje se tu prostě k obžalobě, nýbrž k určitým otázkám od soudu jim předloženým (viz Otázky porotcům). Aby bylo přisvědčeno k otázce viny a k otázce o přitěžujících okolnostech, k tomu třeba většiny alespoň dvoutřetinové. Jinak stačí prostá většina, při rovných hlasech pak platí mínění obžalovanému příznivější. Hlasování děje se slovem »ano« nebo »ne«; avšak porotci mají toho vůli, k některé otázce jen částečně přisvědčiti, t j. připojiti k přisvědčivé odpovědi dodatek, jímž některou okolnost v otázce obsaženou z toho vylučují. Po skončeném hlasováni porotci vrátí se do síně soudní, kdež za přítomnosti sborového soudu porotního a stran (kromě obžalovaného) i jejich zástupců vrchní porotce prohlásí v., předčítaje otázku za otázkou i odpověď ke každé z nich danou. Nenastala-li zákonná příčina, aby v. jakožto vadný byl opraven (viz Opravovací řízení) nebo jako nespravedlivý zastaven (viz Zastavení výroku), přečte se znova v přítomnosti obžalovaného. Byl-li obžalovaný v-em poroty uznán za nevinna, soud vynese ihned rozsudek osvobosující. Jinak konají se znova řeči stran o tom, jak by slušelo vyměřiti trest a rozhodnouti o nárocích na náhradu, jichžto snad škodující se domáhal, potom teprve soud vynese rozsudek. -rch.