Ottův slovník naučný/Rosolová barviva

Údaje o textu
Titulek: Rosolová barviva
Autor: František Plzák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýprvý díl. Praha : J. Otto, 1904. S. 984. Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Rosolová barviva jsou sloučeniny podobné barvivům rosanilinovým, pouze skupiny aminové těchto nahrazeny jsou hydroxyly. Vznikají zahříváním fenolu s kyselinou sírovou a oxalovou, aneb s chlóridem uhličitým a chlóridem hlinitým. Nejdůležitější sloučeniny skupiny této jsou kyselina rosolová C20H16O3 a aurin C19H14O3 v líhu sytě žlutou barvou se rozpouštějící; žíravinami barví se na červeno, proto užívá se jich za indikátory; v průmyslu upotřebuje se jich výhradně k barvení papíru. Fr. Plzák.