Ottův slovník naučný/Remancipatio

Údaje o textu
Titulek: Remancipatio
Autor: Josef Vančura
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýprvý díl. Praha : J. Otto, 1904. s. 532. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Remancipatio, lat., značí zpětnou mancipaci toho, co bylo někomu dříve mancipováno. V právě římském r. vyskytovala se hlavně jako jednání obrazné (dicis causa), jehož používalo se k rozloučení t. zv. přísného manželství, při němž byla manželka v moci mužově (matrimonium cum manu), anebo k rozvázání moci otcovské za účelem emancipace dítěte nebo dání ho v adopci. Do práva Justiniánského r. (stejně jako mancipatio) nepřešla. J.V.