Ottův slovník naučný/Quaesitor

Údaje o textu
Titulek: Quaesitor
Autor: Josef Miroslav Pražák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha : J. Otto, 1903. S. 1064. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Quaesitor, lat., ve starém Římě soudce pověřený vyšetřením věci hrdelní a předsednictvím pří projednávání jejím na soudě (iudex quaestionis). Pk.