Ottův slovník naučný/Potestas

Údaje o textu
Titulek: Potestas
Autor: Josef Miroslav Pražák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha : J. Otto, 1903. s. 329. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Potestas

Potestas (lat.), u Římanů úřední moc výkonná, která jakožto výron suverenity národa přísluší státnímu úředníku (magistratus). Má často stejný význam jako imperium (v. t.). V užším významu a v protivě ke slovu imperium značí úřední moc s vyloučením moci vojenské a soudnictví, tedy moc hlavně administrativní. P-ates byly censura, aedilita a obyčejně také quaestura. – Patria p. jest moc, kterou má otec rodiny (pater familias) nad svými dětmi. Otec měl původně neobmezené právo nad životem a smrtí i majetkem svých dětí. Ale časem kruté toto právo bylo víc a více omezováno a mírněno. Pk.