Ottův slovník naučný/Platoridae

Údaje o textu
Titulek: Platoridae
Autor: Antonín Nosek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 867. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Platoridae E. S., čeleď drobných pavoučků 5–10 mm dl., příbuzných čeledi Thomisidae (Philodromini). Tři rody, Plator, Doliomalus a Vectius, vesměs E. S., obývají Již. Ameriku a vyznačují se nízkým, deskovitým hlavohrudím. Nsk.