Údaje o textu
Titulek: Pechan
Autor: Josef Scheiner
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 400. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Pechan Jaroslav (* 15. říj. 1862 v Praze), býval cvičitelem Sokola pražského a jest nyní skut. učitelem tělocviku na gymn. na Kr. Vinohradech. R. 1887 účastnil se jako technický vůdce výpravy sokolské do Lublaně, r. 1889 jako člen závodního družstva Sokola pražského dobyl 5. ceny v závodech v Paříži, později byl činný v jednotách sokolských v Libni a na Kr. Vinohradech. Přispivá odbornými články do časopisů »Česká Škola«, »Učitel. nov.« a »Sokol«. V r. 1888 vydal objemné dílo Tělocvik pro obecné školy chlapecké. Schnr.