Ottův slovník naučný/Parírovati

Údaje o textu
Titulek: Parírovati
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 227. Dostupné online
Licence: PD old 70

Parírovati, z franc.: 1. v šermu odraziti, odvrátiti vlastní zbraní zbraň odpůrcovu. Srv. Paráda 1). – 2. Poslouchati rozkazů, býti jich poslušen. FM.