Ottův slovník naučný/Kainán

Údaje o textu
Titulek: Kainán
Autor: Alois Jirák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třináctý díl. Praha : J. Otto, 1898. S. 754. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Kainán

Kainán anebo Kénán byl: 1. syn Enosův a vnuk Sethův z dob prvních patriarchův. — 2. K., syn Arpakšadův z rodu Sémova. Sv. Lukáš uvádí jméno toto v rodokmenu Ježíše Krista. Jrk.