Ottův slovník naučný/Hyaenarctos

Údaje o textu
Titulek: Hyaenarctos
Autor: Filip Počta
Zdroj: Ottův slovník naučný. Jedenáctý díl. Praha : J. Otto, 1897. S. 994. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Hyaenarctos [-rktos], vymřelý rod ssavců z čeledi medvědů, jehož chrup poskytuje vzácný stupeň přechodní mezi chrupem masožravců a obojžravců (omnivor). Chrup jeho spíše podobá se chrupu medvědímu než psímu; rod ten však jest staršími druhy svými spojen přímo s rodem Amphicyon, který měl více znaků psa než medvěda. Mladší druhy jeho souvisí zase přímo se žijícím medvědem Aeluropus. Změna chrupu záležela v tom, že přední stoličky se redukovaly a hrboulky na zadních se rozšiřovaly a počtem vzrůstaly. Dále i chůze znenáhla měnila se v našlapování celým chodidlem. H. nalezen byl v miocénu a pliocénu. Pa.