Ottův slovník naučný/Devítník

Údaje o textu
Titulek: Devítník
Autor: Klement Borový
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmý díl. Praha : J. Otto, 1893. S. 439. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Předpostní doba

Devítník či neděle d., lat. septuagesima. Na svátky velkonoční připravovali se katol. křesťané od nejstarších dob předhodím, kteréž nyní nazývá se postním časem. Toto předhodí jest původu apoštolského a trvalo v některých krajinách 40, v jiných 50, 60 až 70 dní. Odtud vzešly lat. názvy neděl: Septuagesima, Sexagesima, Quinquagesima, Quadragesima. V našem jazyku nazývá se neděle Sept. d., t. j. devátá neděle před velikonocí a dvě následující neděle nazývají se první a druhá po d-u, načež následuje popeleční středa a šest neděl postních. D-em rozumí se též devítidenní pobožnost (lat. novena, která ke cti P. Marie nebo některého světce se koná za účelem vyžádání sobě zvláštních milostí od Boha. Bvý.