Údaje o textu
Titulek: Azo
Autor: František Kropsbauer
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 1133. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Azo

Azo (též Azzo) Portius, znamenitý právník glossátorské školy bononské († po r. 1230). Přednášky toholo učence, jejž vrstevníci nazývali »pramenem a mistrem práva«, byly tak oblíbeny, že nestačily síně universitní, aby pojaly posluchače, a A. nucen učiti právu římskému na tržišti. Nejznamenitější spisy jeho jsou Summa ad Codicem, Institutiones a Brocarda. Kr.