Ottův slovník naučný/Avulsio

Údaje o textu
Titulek: Avulsio
Autor: František Preissler
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 1114. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Avulsio, nabytí vlastnického práva ke strži. Dle římského práva vlastník břehu, k němuž strž přilehla, nabývá vlastnictví jejího srůstem, t. j. když strž s jeho pozemkem sroste; dle rakouského práva pak nabývá jejího vlastnictví, jestliže vlastník stržené země do roka k ní se nehlásí (§. 412. obecního zákona občanského). Pr.