Ottův slovník naučný/Alpy (velehory)

Údaje o textu
Titulek: Alpy
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 955. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Alpy (odvozováno původně od lat. albus = bílý, tedy sněžné hory, ale pochází nejspíše od keltského alp, ailp, což značí vysoké horstvo), ve smyslu všeobecném velehory, složené z celistvých horských uzlů, které sedly nebo jen prolukami od sebe jsou odděleny a na úbočích namnoze rozervány, tvoříce hluboké propasti se stěnami často kolmými. Majíce zpravidla naprostou výšku velmi značnou, přesahují až na malé výjimky hranici věčného sněhu. Jméno obdržely většinou podlé zemí, v nichž se prostírají. I známe v Evropě mimo A. v užším slova smyslu též A. Sedmihradské a Skandinavské, v Africe Habešské A., v sev. Americe Přímořské A., dále Australské A. a j. V užším slova smyslu rozumí se jménem tímto největší horstvo evropské, náležející zároveň k nejdokonalejším a nejlépe vyvinutým velehorám na celé zeměkouli.