Ottův slovník naučný/Aldegrever

Údaje o textu
Titulek: Aldegrever
Autor: Karel Chytil
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 753. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aldegrever Heinrich, něm. malíř a rytec, * kol. 1502 v Paderbornu, † v Soestu ok. 1560. Povahou svou uměleckou náleží k následníkům Dürerovým, zachovávaje při tom jistý provinciální, starobyle tuhý sloh; tvary jsou často neohrabané a manýrované a i kolorit neutěšený. Za příklad může sloužiti jeho Ecce homo v obrazárně přátel umění v pražském Rudolfinu. Hlavní jeho obraz jest Po slední soud v museu berlínském; zůstavil též četné podobizny. Důležitějším než obrazy svými jest A. svými rytinami, jimiž druží se k nejpřednějším drobným mistrům německým. Rytin jeho jest značné množství, mnohé jsou nadmíru effektně provedeny, ač nejsou též prosty suchosti. Co do provedení a obrazotvornosti stojí A. nejvýše ve svých rytinách ornamentálních, v nichž zachován jest nevyčerpatelný pramen myšlének a forem pro průmysl umělecký. Mnohé kresby, jmenovitě tři návrhy k dýkám, patří k nejdokonalejším výtvorům něm. renaissance. Ornamentika jeho skládá se veskrze jen z motivů figurálních a vegetativních, půvabně a duchaplně použitých a sloučených. Ke zmíněným dýkám pojí se v té příčině nejblíže vzory pro zlatníky, různé klenoty, sponky, lžíce a pod. V novější době byly jeho skizzy nacházející se v akademii uměn v Benátkách fotograficky reprodukovány od A. Brauna v Dornachu, a jeho ornamentální rytiny vydal světlotiskem Obernetter u H. Manze v Mnichově 1876. Chl.