Ottův slovník naučný/Ajdovščina

Údaje o textu
Titulek: Ajdovščina
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 561. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Ajdovščina, ital. Aidussina, něm. Heidenschaft, okr. ves v Gorici, v okr. hejtmanství gorickém, 22 km vjhv. od Gorice při samé hranici krajinské, má 641 obyv. (1880), obec pak 713 obyv., mezi nimiž jest 674 Slovinců, 16 Italů a 15 Němců. Je tu přádelna na bavlnu, barvírny a na blízku hamry na měď a železo. V okolí nalézá se mnoho rozvalin s hojnými starožitnostmi. – Okres a-ský měl r. 1880 12.953 obyv., a sice 12.871 SIovinců, 12 Němců a 18 Italů.