Ottův slovník naučný/Ailianos

Údaje o textu
Titulek: Ailianos
Autor: Antonín Gottwald
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 536. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Ailianos, taktik, rodem nejspíše Řek, žil však v Římě za císařů Traiana a Hadriana asi r. 98–138 po Kr. Sepsal spis: Τακτικὴ ἱστορία (neb v jiných rukopisech: Περὶ στρατηγικῶν τάξεων ἑλληνικῶν neb τακτικόν). Spis tento věnován jest císaři Hadrianovi a jest ku poznání řeckého válečnictví důležitý. Pramenem spisu A-nova byla taktika Asklépiodotova, kdežto taktika A-nova byla zase pramenem, z něhož čerpal taktik Arrianos. Vydání od Köchlyho a Rüstowa (Griechische Kriegsschriftsteller, 2. díl 1885); srovnej A. Bauer: Griech. Kriegsalterthümer, str. 228. a 231. Gd.