Ottův slovník naučný/Agradvíp

Údaje o textu
Titulek: Agradvíp
Autor: Otakar Feistmantel
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 461. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Agradvíp, ostrov v řece Bhágirathí, v okr. nadijském, sev. od Kalkutty v Bengálu. Koná se tam výroční pouť a slavnost náboženská (hindů) v dubnu neb květnu na poctu Gopinátha, jenž představuje boha Krišnu jakožto pána (nátha) manželek skotáků (gopi) u Bindrabanu, blíže Agry; pročež jmenuje se slavnost tato Gopináth-Melá; trvá týden a navštěvuje ji asi 25.000 poutníků. Fl.