Ottův slovník naučný/Affinis

Údaje o textu
Titulek: Affinis
Autor: Jan Jaromír Hanel
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 323. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Affinis (lat.), sešvakřený (viz Příbuzenství a Švakrovství). Jinak užíváno slova a. k označení souseda, zejména ve vesnicích majitele sousedního pozemku, druhdy též (obzvláště v mn. č. affines) k označení hranic hospodářského pozemku. —l.