Ottův slovník naučný/Adelon

Údaje o textu
Titulek: Adelon
Autor: Emerich Maixner
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 191. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Adelon Nicolas Philibert nar. r. 1780 v Dijonu († 1852), professor lékařství v Paříži. Společně se Chaussierem podal v létech 1814 až 1821 řadu fysiologických prací o pohybu srdečním, bránici, tvrdé omozečnici, soustavě lymfatické a míze, tkanivech erektilních, pokožce a perspiraci, jež v »Dictionnaire des sciences médicales« (T VIII,-LV.) uveřejněny byly. R. 1821 uveřejnil Fysiologii člověka ve 4 dílech, r. 1822 Morgagniho proslulý spis: De sedibus et causis morborum; pak sepsal celou řadu essayů a menších pojednání uveřejněných dílem v »Dictionnaire de médicine«, dílem v časopisech lékařských. A. všemi prostředky hleděl učiniti přítrž lékařskému šarlatánství. Při organisaci lékařské akademie byl jmenován čestným členem. A. nemálo přičinil k tomu, že byla zavedena ve Francii mnohá opatření ve prospěch všeobecného zdravotnictví. R. 1829 byl jedním ze zakladatelů výtečné publikace »Annales d'hygiène publique et de médecine légale«, pro niž napsal řadu odborných statí. Mx.