Ottův slovník naučný/Abstinendi beneficium

Údaje o textu
Titulek: Abstinendi beneficium
Autor: František Preissler
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 99. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Abstinendi beneficium (lat.). Podlé civilního římského práva děti zůstavitelovy, které v době, kdy umřel, byly pod jeho otcovskou mocí, nabývají otcova dědictví bezprostředně (ipso jure) beze své vůle nebo vědomí svého. Dědicové takoví nazývají se v římském právě heredes necessarii (dědicové nutní). Praetorským právem však bylo dětem propůjčeno a. b., t. j. dobrodiní, že smějí se dědictví otcova zdržeti. Rakouské právo nezná dědiců nutných a proto nepřijalo a. b. Pr.