Ottův slovník naučný/Abisares

Údaje o textu
Titulek: Abisares
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 65. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Abisares, kníže indický, jenž za Alexandra Vel. vládl v části nynějšího Kažmíru. Proti Alexandrovi Vel. vystupoval s počátku nepřátelsky, když však Alexander překročil Indos, poslal mu A. po zvláštním poselství dary. Poněvadž však A. přece chtěl králi Porovi poslati vojsko na pomoc, musil po porážce Porově Alexandra usmířiti. † koncem r. 325 př. Kr.; území jeho valně rozšířené ponechal Alexander jeho synovi.