Ottův slovník naučný/Čikoš

Údaje o textu
Titulek: Čikoš
Autor: František Brábek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Šestý díl. Praha : J. Otto, 1893. S. 679. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Čikoš (maď. csikós) sluje v Uhrách pastýř stád koní na rozdíl od gulyáše (pastýře dobytka hovězího), juhásze (ovčáka) a kanásze (pastýře stád vepřových). Č-ové jsou proslulí rychlí jezdci, kteří na svých polodivokých koních na pustách se prohánějí a rozsáhlá, svěřená jim stáda koní po celé léto pod širým nebem hlídají. Jsou typickým zjevem národním, jenž i v lidové, maď. poesii hraje dosti značnou úlohu. — Č-e slují též všude známé klobouky kulaté po způsobu oněch, jež č-ové nosí, vyznačující se hlavně tím, že vysoký okraj jejich těsně k vlastní přikrývce přiléhá. Bbk.