Údaje o textu
Titulek: Janek
Autor: František Ladislav Čelakovský
Zdroj: ČELAKOVSKÝ, František Ladislav. Ohlas písní ruských, Ohlas písní českých. Praha: Orbis, 1948. Národní knihovna, sv. 1. s. 126.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Jeli jsou silnicí
dva páni s děvčicí,
ptali jsou se Janka na robotě,
dobře-li se tudy jede ke Lhotě?

Pověz nám, Janku ty,
přijdem-li do Lhoty?
Kudy tam, kudy, Janku, kudy tam?
„Tudy tam, tudy, páni, tudy tam.“