Na skalisku v moři

Údaje o textu
Titulek: Na skalisku v moři
Podtitulek: Původní povídka ze života opuštěného
Autor: Alfons Bohumil Šťastný
Zdroj: ŠŤASTNÝ, Alfons Bohumil. Na skalisku v moři. Praha : Jaroslav Pospíšil, 1891.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Zábavy pro mládež. Svazek 171.

Vysoce ctěné Paní,
paní Sofii Podlipské,
slovutné spisovatelce,
v nejhlubší úctě věnuje spisovatel.

ObsahEditovat