Na prahu ráje/Na prahu ráje

Údaje o textu
Titulek: Na prahu ráje
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Na prahu ráje. Znělky Jos. V. Sládka. Praha: nákladem „Lumíra“, 1883. s. 48.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Ku prahu ráje v slunečnu i chladu,
ve zlatých snech i bouřném vlnobití,
v lásce a záští prahnem celé žití
od slunce východu, až do západu.

Ku prahu ráje v slunečnu i chladu,
v klidu i bouři prah’ jsem celé žití —
srazilo stokrát zpět mne vlnobití,
— až stanul jsem u slunečného hradu.

Na prahu ráje v slunečnu a hluši
staneme všichni! — Andělé jsou němi —
Bůh slituje se: Vpusťte sem tu duši!
V tom chmurný objeví se anděl v zlaté bráně:
to náš je mrazný hled! ty vzpurné lidské skráně!
— a jednou ranou zpět nás srazí k zemi!