Na jaře má více významů:

Victor de Laprade
Poesie francouzská nové doby/Na jaře
Berta Mühlsteinová
Ruch (almanach 1870)/Na jaře