Na jaře má více významů:

Victor de Laprade
Na jaře (Laprade)
Berta Mühlsteinová
Na jaře (Mühlsteinová)