Našinec/1895/únor/27. únor/str. 2/Pohřeb † p. Josefa Kramáře

< Našinec‎ | 1895‎ | únor‎ | 27. únor‎ | str. 2
Údaje o textu
Titulek: Pohřeb † p. Josefa Kramáře
Autor: neuveden
Zdroj: Našinec. Vědecká knihovna Olomouc, digitální knihovna novin. Dostupné online
Vydáno: Olomouc, 27. února 1895
Licence: PD anon 70
Související: Autor:Josef Kramář, Úmrtí (Národní listy, 23.2.1895)

Pohřeb † p. Josefa Kramáře konal se v neděli o 3 hod. odpolední z domu smutku na Bělidlech za velkého účastenství českého a valně též německého obecenstva. Zvláště zastoupeny byly všechny spolky české, jichž téměř všech nebožtík byl členem. Kondukt za četné přísluhy kněžské vedl dp. Matula, vrchní kaplan u sv. Mořice. Zvěčnělému věnovány četné věnce, jež umístěny byly na zvláštním voze věncovém; zvlážtě věnovány byly věnce vedle věnců rodinných od Vlast. muzejního spolku, vzáj. krakovské pojišťovny, pí. Havelkové a R. Hudečka. Pan Frant. Tomíček, mag. farmacie a majitel domu v Olomouci, na místo věnce na rakev zesnulého strýce a přítele p. Jos. Kramáře složil na Ústřední Matici 10 zl. Mrtvola uložena ve hrobce rodinné na městském hřbitově zdejším.