Nápověda:Citace

Při citování zdrojů doporučuje česká Wikisource používat zásady popsané v normě bibliografické citaci ČSN ISO 690 (Dokumentace. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura), platná od 1. ledna 1997, a dále ČSN ISO 690-2 (Informace a dokumentace - Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části), platná od 1. února 2000, obě vydané Českým normalizačním institutem ČNI.

Následující text poskytuje informativně a ve zkratce hlavní zásady citace.

Citace z tištěných médiíEditovat

Podle normy ČSN ISO 690 vypadá základní citace z tištěné publikace takto [1]:

ŠIMONÍK, O. Začínající učitel. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1994. ISBN 80-210-0944-6

kde se klade důraz zejména na psaní autorova jména (příjmení velkým písmem na prvním místě; křestní jméno lze vypsat).

U více autorů se dva až tři autoři uvedou za sebou (pořadí jako v publikaci); při ještě více autorech se uvede jen první (resp. první dva či tři), pro vynechané se vloží zkratka „et al.“ (et alii) nebo „aj.“ (a jiní).

Název publikace se uvede ve formě v jaké je uveden v publikaci samotné. Podnázvy se uvádějí zejména tehdy, slouží-li identifikaci citované publikace.

Název publikace je psán kurzívně; při citacích příspěvků z časopisu (či seriálových publikací) resp. částí sborníku je název zaznamenán normálním písmem, kurzívně se píše název sborníku nebo časopisu; před sborníkem se nachází „In“ (v).

Chybějící údaje se buď neuvedou nebo se použijí odpovídající poznámky jako „místo vydání neznámé“, „b. m.“ (bez místa), „rok vydání neznámý“, „b. n.“ (bez nakladatele; bez nakladatelství) apod.

Zdroje v infoboxechEditovat

Citace zdrojů v infoboxech (Textinfo a další) podle výše uvedených zásad by ve většině případů vedly k znefunkčnění infoboxu. Proto se doporučuje uvést v infoboxu zdroj ve zkrácené formě; u tištěných publikací lze celý název zakomentovat nebo uvést v redakční poznámce, u elektronickcýh zdrojů (stránky v internetu) se použije dlouhá forma jako adresa, za svitlítkem pak krátká forma, která bude ukázána (v případě, že si nevíte rady, uveďte dlouhou formu zdroje jednoduše na diskusní stránce a požádejte někoho o pomoc).

Podívejte se také naEditovat

Poznámky a referenceEditovat

  1. Zde bylo použito příkladů z poněkud podrobnějšího přehledu na stránce http://www.ped.muni.cz/Wsocedu/virtual/citace.htm

Externí odkazyEditovat