Moderní básníci francouzští/Serenáda (Cherfils)

Údaje o textu
Titulek: Serenáda
Autor: Christian Cherfils
Zdroj: Moderní básníci francouzští. Praha : Jos. R. Vilímek, vyd. okolo 1893. s. 106–107.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Jaroslav Vrchlický
Licence překlad: PD old 70

Od keře ku keři, slyš, slavíků zní hlas;
již hvězdy na nebi v zástupech vidíš pláti; —
nad mramor odbojné tvé srdce dýchá mráz,
že s láskou vždy jde bol, ty nechceš milovati.

Juž hvězdy na nebi v zástupech vidíš pláti,
s hvězdami světluška zápasí září svou; —
že s láskou vždy jde bol, ty nechceš milovati,
viz, světlo se stínem na nebi v sporu jsou.

S hvězdami světluška zápasí září svou,
kol celá příroda v sbor božské lásky splývá, —
viz, světlo se stínem na nebi v sporu jsou.
Ty pláčeš, miluješ, vše jiné marné bývá.

Kol celá příroda v sbor božské lásky splývá.
Vše chví se, kámen sám se divou něhou třás’.
Ty pláčeš, miluješ, vše jiné marné bývá.
Od keře ku keři, slyš, slavíků zní hlas.