Kategorie:Sborníky a výbory básní

Tato kategorie obsahuje výbory z básnického díla, které byly sestaveny původním nebo jiným autorem zpravidla z již dříve vydaných básní. Také sem patří sborníky a antologie, které obsahují básně více autorů. Srovnejte též s kategoriemi Básnické sbírky a Literární časopisy.