Index:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu

Autor Ferdinand Pokorný, redakce František Dvorský
Název Vlastivěda moravská — Příborský okres
Rok vydání 1917
Vydavatelství Musejní spolek v Brně
Obálka
Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu
Strany
Poznámky [Ξ]
OBSAH.

I. Všeobecný přehled.
1. Přehled zeměpisný 1
Horopis str. 1., Vodstvo str. 3., Podnebí str. 7.
2. Popis přírodovědecký 8
Geologické poměry str. 8., Nerosty str. 13., Květena str. 13., Zvířena str. 18.
3. Osazení kraje 20
Bývalá panství str. 21., Místní jména osad okresu Příborského str. 22., Obyvatelstvo str. 23., Národnost str. 24.
4. Hrady, zámky, tvrze 32
5. Duchovní správa 34
Školství str. 34.
6. Řemeslo a průmysl 35
Řemeslo str. 35., Průmysl str. 44.
7. Spojovací prostředky 50
Autobus str. 52.
8. Ústavy peněžní 54
II. Město Příbor
56
1. Dějiny Příbora 56
2. Popis města a okolí 97
3. Duchovní správa farnosti 106
4. Školství 120
5. Obecní zřízení 128
6. Kulturní vývoj a probuzení národní 138
7. Vynikající mužové 138
III. Venkovské osady
157
Str. Str.
Albrechtičky 157 Harty 196
Bartošovice 164 Horka Nová viz Nová Horka
Drholec 182 Kateřinice 199
Hájov 191 Klokočov 202

[Ξ]

Str. Str.
Kopřivnice 206 Sedlnice Manská 261
Košátka Velká 220 Sikovec 267
Mniší neb Miší 223 Skorotín 270
Mošnov 226 Skotnice 274
Nelhuble viz Nová Horka Sýkorec 280
Nová Horka 232 Šaunštejn viz Kopřivnici
Petrovice viz Veska Trnávka 282
Petřvald Velký 238 Veska 289
Petřvaldík 247 Větřkovice 292
Prchalov 249 Závěšice viz Závišovice
Pstružinky viz Mniší Závěšičky viz Závišovice
Růží důl neb Rožmitál 252 Zavišovice 299
Sedlnice Dědičná 265 Dodatky 307