Index:Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu

Autor Ferdinand Pokorný, redakce František Dvorský
Název Vlastivěda moravská — Příborský okres
Rok vydání 1917
Vydavatelství Musejní spolek v Brně
Obálka
Vlastivěda moravská - Příborský okres - 1917.djvu
Strany  i  ii  iii  iv  v 001 002 003 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 282 283 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 310 311 312 313 314 315
Poznámky [Ξ]
OBSAH.

I. Všeobecný přehled.
1. Přehled zeměpisný 1
Horopis str. 1., Vodstvo str. 3., Podnebí str. 7.
2. Popis přírodovědecký 8
Geologické poměry str. 8., Nerosty str. 13., Květena str. 13., Zvířena str. 18.
3. Osazení kraje 20
Bývalá panství str. 21., Místní jména osad okresu Příborského str. 22., Obyvatelstvo str. 23., Národnost str. 24.
4. Hrady, zámky, tvrze 32
5. Duchovní správa 34
Školství str. 34.
6. Řemeslo a průmysl 35
Řemeslo str. 35., Průmysl str. 44.
7. Spojovací prostředky 50
Autobus str. 52.
8. Ústavy peněžní 54
II. Město Příbor
56
1. Dějiny Příbora 56
2. Popis města a okolí 97
3. Duchovní správa farnosti 106
4. Školství 120
5. Obecní zřízení 128
6. Kulturní vývoj a probuzení národní 138
7. Vynikající mužové 138
III. Venkovské osady
157
Str. Str.
Albrechtičky 157 Harty 196
Bartošovice 164 Horka Nová viz Nová Horka
Drholec 182 Kateřinice 199
Hájov 191 Klokočov 202

[Ξ]

Str. Str.
Kopřivnice 206 Sedlnice Manská 261
Košátka Velká 220 Sikovec 267
Mniší neb Miší 223 Skorotín 270
Mošnov 226 Skotnice 274
Nelhuble viz Nová Horka Sýkorec 280
Nová Horka 232 Šaunštejn viz Kopřivnici
Petrovice viz Veska Trnávka 282
Petřvald Velký 238 Veska 289
Petřvaldík 247 Větřkovice 292
Prchalov 249 Závěšice viz Závišovice
Pstružinky viz Mniší Závěšičky viz Závišovice
Růží důl neb Rožmitál 252 Zavišovice 299
Sedlnice Dědičná 265 Dodatky 307