Index:Patentový spis č. 66717.pdf

Autor Václav Svoboda
Název Patentový spis č. 66717 - Kolo pro motorová vozidla, určená k jízdě po silnicích i měkké půdě.
Rok vydání 1940
Vydavatelství Patentní úřad v Praze
Obálka
Patentový spis č. 66717.pdf
Strany 1 2 3
Poznámky