Index:Aristotelova kniha O básnictví.djvu

Autor Aristotelés, překlad Pavel Julius Vychodil
Název O básnictví
Rok vydání 1892
Vydavatelství
Obálka
Strany
Poznámky [Ξ]

Obsah

 • Hlava 1: Úloha spisu … 1
 • Hlava 13: Rozdíly umění založené ve společném pojmu nápodoby
  • Hlava 1: V čem se umění shodují, v čem různí; tré prostředků vytvářecích; jak jich která uměna užívá … 2—7
  • Hlava 2: Předmět nápodoby (idenlisace a protiva její) kterak rozhoduje o rázu umění … 78
  • Hlava 3: Způsob nápodoby, kterak rozhoduje o rázu uměn; drama, odkud prý má jméno a kde povstalo … 89
 • Hlava 4: Původ uměny a vývoj druhů básnických dle různých povah; dále dějinný rozvoj jejich dle okolností; Aischylos, Sofokles … 912
 • Hlava 5: Vývoj a podstata komedie … 1214
 • Hlava 622: Tragedie
  • Hlava 6: Bytnost. Části výměru; pojem jejich a důležitost … 1418
 • Děj … 7—11; 13—14; 15 54 b 8—18
  • Hlava 7: Jaký má býti co do velikosti; celistvost, přehlednost; hranice velikosti … 19
  • Hlava 8: Jaký má býti co do jednoty; na čem tato spočívá; vady básníků v té příčině … 2021
  • Hlava 9: Poměr jeho k dějepisu; možnost a pravděpodobnost; jak nakládati s danou látkou; jak má se děj rozvíjeti vzhledem k účinku tragickému … 2122
  • Hlava 10: Druhy jeho; na čem se který zakládá … 2224

[Ξ]

  • Hlava 11: Obrat a poznání; kolikero na počet a co do hodnoty; celkový přehled částí děje … 2325
 • Hlava 12: Díly tragedie co do kolikosti2526
  • Hlava13: Zákony skladby děje; hrdinové co do povah; přechod kolikerý a který nejlepší; Euripides v tom vzorem … 2628
  • Hlava 14: Jak dudělá se tragedie umělecky svého účinku; hrozno, strastno; strázeň, poznání, obrat ve přechodě; nejlopší přechod v té přičině … 2831
 • Hlava 15: Povahy, jaké mají býti
  • Hlava 15: Idealisace a rozuzlení v děje … 3133
  • Hlava 16: Poznání; počet a hodnota; doklady … 3335
  • Hlava 17: Rady platné při skladbě děje … 3536
  • Hlava 18: Zauzlení, rozuzlení; druhy tragedie; vady rozl. skladeb co do rozsahu a jednoty; poměr sboru ku hře … 3639
 • Hlava 19: Myšlenky v tragedii a řečnictví; rozdíl … 3940
 • Hlava 1922: Mluva
 • Hlava 2324: Epopoia. Společné a různé živly v epop. a trag.; délka, rozměr; jednotlivé přednosti a krásy z Homera doloženy … 4751
 • Hlava 25: Záhady kritické (v trag. i v epop.) a řešení jich … 5156
 • Hlava 26: O přednosti tragiky před epikou; námitky a vývraty … 5658