Údaje o textu
Titulek: Hráči
Autor: Karel Poláček
Zdroj: POLÁČEK, Karel: Hráči
Vydáno: České Budějovice: 1970
Licence: PD old 70

Karel Poláček


Hráči


Růže
České Budějovice
Česká četba 25

Obsah Editovat

 1. Počíná se historie. Tatíček, jeho život a dílo. „Bětuško, probůh!“ Matinka zvítězila
 2. Moje první vystoupení Na blátě. Obavy spoluhráčů jsou klamné. „Já se točit nebudu“. Vítězství! „Když národ náš po třistaleté porobě“
 3. „Kdybych věděl, co nevím!“. Přibyli jsme do Příbramě. Moje nové působiště. Adolf byl zmaten
 4. „Takové pokrmy jsou zdravé a nezavdávají příčinu k bujnosti“. Příběh páně Vaňáskův a příběh tatíčkův. Seznámení s panem Uliánem a s panem Freudenfeldem
 5. Točení U tří hvězdiček. Kdo je Abeles. Zahájení důvěřivé, ochablý závěr. Vstupuji do podniku pana Uliána
 6. Pan Ulián a jeho ctěná rodina. Vysoká ňadra paní Valérie. O kutnohorském cylindru
 7. Legenda o tom, kterak vzniklo rčení: „To může hrát prase s kantorem“
 8. Žaludská sedma se obořila na knížete. Když se blížili Peršané, zdvihl se veliký kotouč prachu. Z vypravování kmeta Antonína Mazury
 9. Dopis otce synovi. Sen karbaníkův. Špatné svědomí
 10. Cizoložství. Dvojí tvář sedláka Doliny. Pan Dolina perzekvován svojí manželkou
 11. Povídka o mrtvém hráči, podle vypravování hostinského Fettra. Zpověď starého hráče a jeho smrt. Smutek v hospodách
 12. Pohřeb karbaníkův. Noční příhoda muže v podvlékačkách. Třída Otce karbaníků. Smuteční chorál zakončil dojemnou slavnost
 13. Mám usednouti na osiřelý stolec? Nikoliv, odcházím z domova. O zlostném starci
 14. Stařec cizinců nefackuje. Až spáč procitne. O znepřátelených obchodnících. Spor o domácí odboj
 15. Tlustý, avšak lakotný pán
 16. Vypravování o dvou vojínech. Vyvržen z domu Uliánova
 17. Do Prahy!. Červená stovka + sedma = moravské maso + sklenice smíchovského. Udav se!
 18. I podvodným hráčům náleží dovolená. Praha a její pamětihodnosti. O smutném muži
 19. Kdo je patronem karbaníků?. Pan řídící Tšpon. Jeho paměti
 20. Martička … Přes tu naši louž letěl chocholouš. Z vypravování starého válečníka
 21. Cesta kolem světa v mariáši
 22. Myslím, že včely dávají med. Klub krásných umění. Počíná se o Martinovském mladším
 23. O panu Martinovském, který bojoval a vítězil, ale vzal špatný konec. Zdá se, že pan Lebeda se nehodí za misionáře
 24. Knírek s monoklem. Filosofie bridže. Případ lorda Blackberryho
 25. Lord Blackberry, jeho zločin a hanebná smrt
 26. Zasnoubení. Kterak pan Salamánek přestal být třetím. Pan Tachecí prosí o dovolenou
 27. Svatba. Povídka o ženě, které nebylo nic vhod. Závěr