Heinův passionál/1649—1793—???

Údaje o textu
Titulek: 1649—1793—???
Autor: Heinrich Heine
Zdroj: HEINE, Heinrich. Passionál. Praha: Svoboda, 1949. s. 28–29.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Otokar Fischer
Licence překlad: PD old 70

Angličan, to je špatný brach;
to náramně hrubý je kralovrah.
Když Karel král měl před popravou,
nemohl usnout samou vřavou.
Kuplety ze sna ho rušily,
dole už do špalku bušili.

Též ve Francii etiketa
šla k čertu, jak šlo o Kapeta.
Jen do fiakru ho posadili,
v něm pod guillotinu ho dopravili,
ač na dvorní kočár, jak velí řád,
měl nárok francouzský potentát.

Hůř ještě to měla Kapetka.
Pro ni zbyla jen charetka.
Ne dvorní dáma: za průvod
byl dán jí sprostý sansculotte.
I ohrnula Marie Antoinette
svůj habsbursky odulý spodní ret.

Takový Francouz nebo Brit,
ten vůbec nezná, co je cit.
Němec má jinčí letoru.
Je citupln ještě i v teroru.
Úzkostně dbalý etikety,
nebude k mocnáři bez piety:

V salonním šestispřežení;
s koňmi, již černě jsou oděni;
v gala a flóru; na kozlíku
s kočím, jenž v pohřebním práská vzlyku —
tak pojede německý majestát,
by ráčil být poníženě sťat.