Údaje o textu
Titulek: F…
Autor: Edgar Allan Poe
Původní titulek: To F——
Zdroj: POE, Edgar Allan. Havran a jiné básně. Praha: Bursík a Kohout, 1891. s. 60.
Licence: PD old 70
Překlad: Jaroslav Vrchlický
Licence překlad: PD old 70

Má drahá! V středu smutků zlých,
jež oblétají cestu mou,
(ach, smutnou tak, že nepostih
zrak na ní jedné růže sníh,)
to útěchou mi jedinou,
že tvoří Ráj vnad líbezných
sny o tobě, jak duší jdou.

Vzpomínka na tě v duši mé
jest bájná výspa zářivá,
kol které moře divě řve
kdes daleko a vře, se rve,
co bouř tam zuří dunivá,
leč nebe stále v kráse své
na výspu tu se usmívá.