Ballady Göthovy/Věrný Ekart

Údaje o textu
Titulek: Věrný Ekart
Autor: Johann Wolfgang von Goethe
Zdroj: GOETHE, Johann Wolfgang von. Ballady Göthovy. V Praze: Ed. Grégr, 1879. Poesie světová. S. 55-56.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Ladislav Quis
Licence překlad: PD old 70
Věrný Ekart.

Kéž dále již jsme, ó, kéž doma bych byl!
jdouť ony, tu jde již ten děs nočních chvil;
ba jsou to ty běsné již sestry.
Ty přiženou sem se a naleznou nás,
co piva jsme přinesli vypijou v ráz,
nám nechají prázdné jen džbány.

Tak mluvíce děti hned krčí se už;
tu před nimi vyskytnul starý se muž:
Stiš, dítě, se! dětičky, tiše!
Ty víly, ty z žíznivých honů jdou zpět,
a dáte-li pít jim, co budou jen chtět,
pak budou též přát vam ty běsky.

Jak řekl se stalo! děs blíží se sem,
tak šed a tak stínovit jeví se všem,
však srká a chlemtá to s chutí.
I zmizelo pivo, džbán prázden je už;
teď fučí a hučí ta divoká druž,
pryč v daleké luhy a lesy.

A dítky tak rychle jdou domů, v nich strach,
tu druží se k nim zase dobrý ten brach:
vy broučkové, nebuďte smutny! —

Nás budou teď hubovat do krve bít. —
Ne, nikterak, vše musí výborně jít,
jen mlčte, se krčte, jak myšky.

A ten, jenž to radí, jenž káže to vám,
rád s dětmi jenž hravá si, on jest to sám,
to starý, ten věrný jest Ekart.
Vám o muži zázračném mluvili as;
jen důkazů nemělo nižádné z vás:
ty výtečné máte teď v rukou.

I přijdou tě domů a postaví džbán
svým rodičům každé, strach na nich jest znán
a čekají na bití s bázní.
Však, hle, ti je zkusili: pivo to piv!
již třikrát, ba čtyrykrát koloval div,
a džbán ještě není přec dopit.

A zázrak ten trvá až na druhý den;
však táže, kdo tázati může se jen:
co se džbány se to as stalo?
A myšky se smějou, je těší ta věc;
pak zajiknou, zakoktnou, žvatlají přec,
a mžikem jsou prázdny zas džbány.

A jestliže dítky, an věrný má hled,
by otec, neb učitel hlasu k vám zved,
tu pozor a poslušnost mějte!
A byť i vám jazýček v poutech se tisk,
jest vyžvatlat škoda, však zamlčet zisk;
pak vřít bude ve džbánech pivo.