Ballada vánoční

Ballada vánoční má více významů:

Bohdan Kaminský
Vánoční album/1884/Ballada vánoční
Jaroslav Vrchlický
Selské ballady/Ballada vánoční