Poesie francouzská nové doby/Břeh mořský

Údaje o textu
Titulek: Břeh mořský
Autor: Sully Prudhomme
Zdroj: Poesie francouzská nové doby. Překlad Jaroslav Vrchlický. Praha : Ed. Grégr, 1877. s. 301.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Jaroslav Vrchlický
Licence překlad: PD old 70

Dva muži octli se na břehu srázném kraji,
své oči zavřeli a poslouchali moře.
Já slyším jásání, jež ozývá se v ráji! —
a druhý odvětil: Já zatracenců hoře!

Tu každý zděšený snem hrozným svého ucha,
zas otevřel svůj zrak pod stejným sluncem luzným.
Hle, starý oceán dle života a ducha
vždy stejnou bouří svou tak mluví k lidem různým.