Autor:Sully Prudhomme

René-François-Armand (Sully) Prudhomme (1839–1907) byl francouzský básník a esejista, nositel první Nobelovy ceny za literaturu z roku 1901. ⇒ více…

Jaroslav Vrchlický v antologii Poesie francouzská nové doby (1877) na str. 338 uvádí:

Nar. r. 1839 v Paříži. Věnoval se průmyslu, právům a posléze literatuře. Vydal sbírky: „Stances et poèmes“, „Les Epreuves“, „Les Solitudes“, a studii o Lucretiovi.

Tentýž v antologii Moderní básníci francouzští (1893) na str. 475 uvádí:

Sebraná díla poetická vydal Lemerre. Obsahují čtyři skupiny menších básní z let 1865—1866—1866—1872—1872—78 a 1878—1879 s velkou básní didaktickou La justice. Mimo to vydal zvlášť větší skladbu filosoficko-didaktickou: Le bonheur (1888) a pozdější lyrickou Le prisme (1806).

Básně

editovat