Autor:Jehuda ben Becalel

Jehuda ben Becalel Liva, známý též jako Maharal nebo rabi Löw (zemřel 1609) byl pražský rabín. Jeho hebrejsky psaná díla zahrnují komentáře k tanachu, talmudu i midrašům a halachická pojednání. Zabýval se rovněž etikou a pedagogikou.⇒ více…

DíloEditovat

 • Derech chajim (komentář k Pirkej avot)
 • Netivot olam – pokračování Derech chajim
 • Tif'eret Jisra'el – o výjimečnosti tóry a jejích přikázání
 • Be'er ha-gola – pokračování Tif'eret Jisra'el, zaměřuje se více na talmud. Veršované úvody k jednotlivým kapitolám přeložil Jiří Langer ve své sbírce staré hebrejské poezie Zpěvy zavržených
 • Necach Jisra'el – o eschatologii
 • Or chadaš – o Ester a svátku Purim
 • Ner micva – o svátku Chanuka
 • Gur arje – vysvětlení komentáře Rašiho, včetně komentářů k tanachu, targumu a midrašům
 • Gvurot ha-Šem – o svátku Pesach
 • Pesachová hagada – zahrnuje i výklad o šabat ha-gadol
 • Chidušej Jore de'a – novely k druhému dílu halachického kodexu Arba'a turim

Převážná část Maharalova díla nebyla dosud přeložena do češtiny

Díla o autoroviEditovat