Antonín Halouzka, reklama v Moravské orlici z 11.8.1863

Údaje o textu
Titulek: Antonín Halouzka
Autor: neznámý
Zdroj: Moravská orlice roč. 1. č. 127. s. 4.
Dostupné online.
Vydáno: Moravská orlice 11. 8. 1863
Licence: PD old 70
Index stran
page=1

Antonín Halouzka

obchodník v uměleckých vyrobcích, kněhkupec a universitní kněhtiskař v Olomúci má
na Velehradě

po celou dobu (až do 25. září b. r.) církevní tisícileté slavnosti pokřesťanění ss Cyrilem a Metodem velký sklad medailií na památku tohoto veledůležitého roku z chvalně známé umělecké dílny kovorytecké V. Seidana zřízen.

Velké z čistého stříbra zhotovené medailie ve vkusném pouzdře po 9 zl. r. č. — Podobné dobře pozlacené z bronzu, v pouzdře po 5 zl. — Velké z nového stříbra, v pouzdře po 1 zl. 50 kr. — Malé z nového stříbra ražené po kr.

Též vyšly v jeho universitní tiskárně následující na letošní slavnostní rok 1863 se vztahující spisy, které jak v kněhkupectví jeho v Olomouci, tak v zařízeném skladě jeho na Velehradě k dostání jsou:
Hájka, „Stručný nákres života ss. Cyrila a Metoda,“ apoštolů slovanských, k tisícileté slavnosti pokřesťanění národů slovanských, s 7 vyobrazeními po 20 kr. — Na 16 otisků 1 zdarma.
Odpustkové modlitby o 1000leté slavnosti příchodu ss. apoštolů slovanských Cyrila a Metoda na Moravu na rok 1863. Vydané Přerovským děkanstvím. Cena 6 kr.
Domácí pobožnost Cyrilometodějská od Bed. Chmelíčka, kněze církevního s vyobrazeními, cena 25 kr.
Sedmero vyobrazení ze života ss Cyrila a Metoda, v osmerce. 1. Vynalezení ostatků svatého Klementa. 2. Příchod ss. bratří na Velehrad. 3. Smrt ss. Cyrila v Římě. 4. Pokřtění Bořivoje. 5. Sv. Metod ospravedlňuje se v Římě. 6. Poslední doba sv. Metoda. 7. Ss. Cyril a Metod v slávě nebeské. Cena 100 otisků za 1 zl. 1 otisk 3 kr.
Písně k ss. Cyrilovi a Metodiovi, apoštolům slovanským u příchodu na Velehrad a u odchodu po 2 kr. r. č.
Tisíciletá slavnost Cyrilometodějská od Bedřicha Chmelíčka, kněze církevního, 4 kr.
Život mučedníka božího Jana Sarkandra, bývalého faráře Holešovského od Jar. Lyska, 20 kr.
Modlitba u hrobu bl. Jana Sarkandra muč. 4. kr.
Pluskal, Fr. Sal., popis svatyně Velehradské. Co památku na Velehrad a na slavnost církevní na Moravě roku 1863 za 12 kr.
Pluskal, Fr. Sal., staromoravský Velehrad a okolí jeho v IX. století, čili: Poloha někdejšího města Děvína, Velehradu a sídla sv. Metoda, arcibiskupa moravsko-panonského. K jubilejní slavnosti l. 1863 za 32 kr.
Památka na Velehrad v roku 1863. Pět obrazů ze života ss. Cyr. a Met. s modlitbou sv. Cyr. na posteli smrtelné za 4 kr.
Pobožnost k ss. Cyr. a Met., ap. Slovanským. Vydaná Přerovským děkanstvím. Čtvrté vydání (s latinskou literou) a páté vydání (ze švabachu) za 20 kr.