„Mladý, kvetoucí muž“

Údaje o textu
Titulek: „Mladý, kvetoucí muž“
Podtitulek: (Před čtyřčlenným senátem.)
Autor: neuveden
Zdroj: Národní politika, roč. 4, č. 280. s. 3
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 09. 10. 1886
Licence: PD anon 70

Tak pojmenoval státní zástupce obžalovaného Emanuela Kudrnu z Vesce, jenž stál včera pro zločin krádeže před čtyřčlenným senátem za předsednictví p. rady Procházky. A proč jej tak pojmenoval státní zástupce?

Kudrna, šestadvacetiletý, statný mladík, kočí ve službě mlékařky pí. Šichové v Praze, jezdil každou noc do ďáblického dvora pro mléko. Jednou potkal na cestě dobrého mnže, který mu poradil, aby nebylhloupým, aby si vydělal, když může, už cestou něco na přilepšenou. Kudrna si vzal slova dobrého muže k srdci a odprodal po každé, než přijel domů, několik litrů mléka na cestě. — „Slavný sonde! To ráčejí uznat, já jsem mladý, zdravý muž, a moje tělo spotřebuje víc, než jsem dostával platu. Jenom s nouze a z hladu jsem těch několik litrů prodal.“

Právě proti této omluvě obviněného se ohradil veřejný žalobce, podotýkaje ne bez rozmaru, že mladý, kvetoucí muž, který tu stojí, nemůže o hladu mluviti, poněvadž dle toho nevypadá.

A státního zástupce chytil se opět obhájce Kudrnův dr. Hlaváč, jenž pravil; „Ovšem vypadá obžalovaný nyní svěží a kvetoucí, proto že si již přilepšil. Ale kdyby si nebyl přilepšil, zajisté by tak kvetoucí nevypadal, nýbrž by vypadal skutečně vyhladovělý.“

To se tak může točit sem tam, a z uzavřeného kroužku není žádného uniknutí. Kudrna byl žalován pro zločin krádeže, ježto škoda jím způsobená obnášela přes 5 zl. Soud uznal však důmyslné vývody dra Hlaváče, jenž se přimlouval, aby trestný čin byl pojat jako zpronevěření, za vhodné a připojil se k jeho konečnému návrhu, tak že byl mladý, kvetoucí muž odsouzen pouze pro přestupek zpronevěření na tři dny.