Žalm 3 (Dvořák)

Údaje o textu
Titulek: Žalm 3
Autor: neznámý
Původní titulek: תהילים ג
Zdroj: Nový život, ročník 6. (1901), s. 241 Dostupné online.
Licence: PD old 70
Překlad: Rudolf Dvořák
Licence překlad: PD old 70

Můj Bože! jak jsou četni moji protivníci,
je hojně těch, již povstávají proti mně
je hojně těch, již promlouvají k duši mé:
»Není záchrany proň jeho u Boha«.
A přece jsi ty, Jehovo štít kolem mne,
čest má jsi a ten, jenž zvedá hlavu moji.
Já hlasu svého k Jehovovi pozvedám
a on mi odpovídá s hory svatosti své;
já ke spánku se ukládám a usínám
a procitám zas, neb Bůh podepírá mne.
Strach nemám před zástupy lidu hojnými,
již dokola se rozložili proti mně:
Vstaň Hospodine, zachraň mne o Bože můj!
Vždyť rozbil jsi nepřátel mých čelisti
a zuby bezbožníků jsi ty vytloukl.
Je v rukou Jehovových (lidu jeho) spása
a nad lidem je Tvojím požehnání Tvé.